Hemma bra – borta bäst?


KRÖNIKA | Det är lätt att dras med i ”land of dreams euforin” när man turistar, men det är också där som kontrasterna är som tydligast, skriver Karolina Celinska.

Så görs Finland tillgängligt


Samarbete med parter på olika nivåer och att sprida information är viktiga redskap för tillgänglighetsombudsmannen i Finland.

Arkitekten som vill bygga otillgängligt


Göteborgs stadsarkitekt vill bygga små otillgängliga lägenheter för att minska bostadsbristen bland unga. – Vi måste använda våra pengar på rätt sätt, säger Björn Siesjö.