Vilka hissmått gäller för genomgående utomhushiss?


I ett projekt planeras att ha en genomgående utomhushiss som verkar mellan två plan. Enligt Boverket, ALM2, Tillgänglighet på allmänna platser gäller följande: ”.. En hiss eller annan lyftanordning ska rymma en person i större utomhusrullstol och en medhjälpare samt i övrigt vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den…”…

Skolan kan bli mer tillgänglig


Dagens skola är inte tillgänglig för alla elever. Fortfarande finns stora brister i såväl fysisk som pedagogisk tillgänglighet, visar en ny undersökning.

Strid om otillgängligt studentboende


Bostadsbristen bland studenter är monumental. I Lund tror man lösningen är att bygga nytt utan att uppfylla kraven på tillgänglighet. Nu avgörs striden i domstol.

Ny lagstiftning inte nog


DEBATT | Kampen måste föras på flera plan. Det skriver Rolf H Johansson och menar att en diskriminerinslag inte är enda vägen för ett tillgängligare samhälle.

Krav i ur och skur


LEDARE: Vi börjar bli en del av inventarierna, skriver Maria Johansson om torsdagsaktionen som sedan december förra året finns utanför regeringskansliet med krav om diskrimineringslag.