Nya rättigheter för bussresenärer


Sista pusselbiten för bussresenärers rättigheter har nu antagits av EU. Regler som bland annat gör det lättare för personer med funktionsnedsättningar att resa.

Det som syns i snö


LEDARE | Frånvaron av det omtalade perspektivskiftet avspeglar sig även i snöröjningen, skriver Maria Johansson.

Lättare att använda automater


Som ett led med att göra all offentlig information tillgänglig påbörjas nu arbete för att göra självbetjäningsterminaler tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

Åter i flocken


KRÖNIKA | Det gick förvånansvärt snabbt från det att jag såg mig själv som erfaren yrkesman till det att jag kände mig förbrukad, bortglömd och hopplös, skriver Fredrik Granath.

Så föryngrar vi handikappolitiken


DEBATT | DHR måste föryngras och bli mindre byråkratiskt om organisationen ska kunna nå sina mål, skriver Daniel Pollak och Helena Svensson, språkrör för Unga Rörelsehindrade.

Krav ställs på två DO


Arbetsmarknaden behöver en egen diskrimineringsombudsman, anser den fackliga organisationen Akademikerförbundet SSR.

Så ser Sverige på FN-konventionen


Regeringen har lämnat Sveriges första rapport till FN om hur landet lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.