Lutning är enkelt avhjälpt hinder


Gården till ett möbelvaruhus i Lund sluttar och gör det svårt för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig fram. Nu har Länsstyrelsen fastställt behovet av en ledstång.

Shia: 30 åring i förändring


Shia, den svenska funktionshinderrörelsens organisation för biståndsarbete, fyller trettio år. Idag står de tjugonio medlemsförbunden tillsammans inför nya krav och är mitt inne i ett förändringsarbete.

Fler unga i arbete


6 000 unga människor förtidspensioneras varje år. Alldeles för många menar regeringen och ger Försäkringskassan i uppdrag att se över hur många av dessa som kan komma i arbete.

Dramatiskt val till DHR-toppen


Ritva Korva Thuresson och Helena Svensson kunde enkelt ta en plats i DHRs förbundsstyrelse. Mer dramatisk blev kampen om den tredje platsen.