Så otillgängligt vill hon bygga


Margareta Cederfelt, riksdagsledamot i civilutskottet, har i flera debattartiklar argumenterat för att tillgänglighetskraven inte behöver gälla alla nya bostäder.

Ministern lovar lagförslag nästa år


Regeringen är överens om att lägga ett förslag om bristande tillgänglighet som diskriminering, säger integrationsministern. Men detaljerna är inte klara.

”Vi måste bli kaxigare”


Var står den svenska funktionshinderrörelsen i dag och hur ska kampen drivas i framtiden? SHT samlade tre personer som på nya sätt driver en inflytelserik kamp för ett mer tillgängligt samhälle till ett samtal om stolthet, inspiration och disktrasor.

Tiden avslöjar allt


LEDARE: Det är en paradox och realitet att samtidigt som vi fått allt finare ord och tyngre dokument har verkligheten rört sig åt andra hållet, skriver Maria Johansson i sin sista ledare för SHT.

Misstroendets byråkrati


KRÖNIKA: Samhället begränsar och ifrågasätter. Bäst att kissa nu, i morgon kan det vara för sent, skriver Camilla Nordgren.