Det här vill FN att Sverige svarar på


Utvecklingen på arbetsmarknaden och samers rättigheter är några av de ämnen som berörs när FN kräver svar på hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Fattigdom bland funktionshindrade ska bekämpas


FNs nya plan för hur milleniemålen ska nås för personer med funktionsnedsättning lovar att involvera de som berörs. Men fortfarande återstår arbete för att planen ska få genomslag i praktiken.

Paralympicsmästaren siktar högre


Lars "Lövis" Löfström är mångfaldig guldmedaljör och har rest 600 mil genom Europa på rullstol. Nu ger han sig i kast med en ny utmaning.