Hovrätten ger DO rätt om barnförsäkring


Tingsrätten friade försäkringsbolaget If, men Hovrätten slår fast att det var diskriminering när bolaget inte ville göra en individuell prövning av en hörselskadad flickas rätt till försäkring.

FUB: Snabbutred om personlig assistans


Kommuner är alltmer pressade av ökade kostnader för personlig assistans, och fyra av tio kommuner anser sig inte ha råd att uppfylla intentionerna i LSS-lagstiftningen.

Den uppgraderade människan


Den tekniska utvecklingen av hjälpmedel och medicinteknik ställer mänskligheten inför nya svåra frågeställningar. Kan vi gå för långt i vår ­ambition att övervinna våra begränsningar? Eller är vi förpliktigade att gå så långt vi kan?

Fler unga lämnar arbetslöshet


Fler med funktionsnedsättning går från arbetslöshet till anställning eller reguljär utbildning. Men det totala antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen fortsätter att öka