DHR blundar för äldres behov


DEBATT | Ingen kan ha undgått klyftan i livskvalitet mellan yngre och äldre med funktionsnedsättning, skriver Kerstin Sköld. Ändå prioriterar DHR personlig assistans före en bra hemtjänst.

Åldern tar ut sin rätt


Åldrandet för den som har en funktionsnedsättning innebär inte att själva funktionsnedsättningen upplevs som mindre. Tvärtom hotar åldrandet viktiga förmågor visar ny forskning.