Ny myndighet för mänskliga rättigheter


En ny myndighet ska se till att Sverige lever upp till de mänskliga rättigheterna. Bland annat handlar det om att skapa tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Fler kräver handling av regeringen


Om det nu aktuella likabehandlingsdirektivet ska dö, är det bättre att det sker öppet, än att den försvinner i EU:s utredningsmaskineri, skriver företrädare för bland annat handikapprörelsen och RFSL i Svenska dagbladet.

Sverige får kritik av FN


Staten måste bli bättre på att upplysa människor med funktionsnedsättning om deras mänskliga rättigheter, anser FN.