Kampen större än tillgängligheten


LEDARE | Nu avgörs om personer med funktionsnedsättning ska erkännas som en naturlig del av den mänskliga mångfalden, skriver Maria Johansson.

Ullenhag lovar ny strategi för MR


Regeringen ska kartlägga hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i Sverige. Situationen för personer med funktionsnedsättning ska undersökas aktivt.

Så ser Sverige på FN-konventionen


Regeringen har lämnat Sveriges första rapport till FN om hur landet lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Sverige vill ta plats i FNs MR-råd


Regeringen vill att Sverige får en plats i FNs råd för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är en prioriterad fråga för regeringen, säger biståndsministern.