Omyndigförklarad vid 65


Jag var en av dem och kände mig aldrig annorlunda, men så kom 65-årsdagen och några månader senare pensioneringen. Vilken chock, skriver Mona Joelsson.

Panik i regeringen om LSS


LEDARE | Regeringens iver att hålla nere assistanskostnaderna kan spilla över på LSS reformens intentioner, skriver Maria Johansson.

Fritt val för privatisering


KRÖNIKA | Hjälpmedelsutprovningen ska vara klinisk och saklig. Information ska inte bli till reklam. Det är en väldigt stor skillnad där, skriver Fredrik Granath.

Det fria valets baksida


DEBATT | Förtjusningen bland användare över fritt val av hjälpmedel är inte att ta miste på, menar Olle Johansson, men varnar för de fallgropar som kan finnas i systemet.