DHR: Aktiv dödshjälp är ingen lösning


DEBATT | Vi har medlemmar som konkret och påtagligt har fått uppleva hur deras existensberättigande ifrågasatts inom akutsjukvården, skriver DHRs ordförande Maria Johansson i en replik till Gunnar Hagberg, RTVD.

RTVD: DHR har fel om aktiv dödshjälp


DEBATT | Aktiv dödshjälp är inget hot mot personer med funktionsnedsättning , skriver Gunnar Hagberg, styrelseledamot i organisationen Rätten Till en Värdig Död.

Öka tillgängligheten till universiteten


DEBATT | Det finns fortfarande alltför många hinder för att ungdomar med funktionsnedsättning självklart ska välja att studera vid universitet och högskola, skriver Per Olof Larsson och Emma Lyrdal.

Det som syns i snö


LEDARE | Frånvaron av det omtalade perspektivskiftet avspeglar sig även i snöröjningen, skriver Maria Johansson.

Åter i flocken


KRÖNIKA | Det gick förvånansvärt snabbt från det att jag såg mig själv som erfaren yrkesman till det att jag kände mig förbrukad, bortglömd och hopplös, skriver Fredrik Granath.