Ord och verklighet i otakt


Starkare rättigheter på pappret hindrar inte att situationen i verkligheten blir allt hårdare, skriver Maria Johansson.

Ingen personlig service i nytt assistansförslag


Stärkt kvalitet, tillsyn och kontroll av den personliga assistansen föreslås i den lagrådsremiss som regeringen antog idag. Men något förslag om personlig service med boendestöd finns inte med.