Assistansåret 2010


ÅRSKRÖNIKA | Ännu 2010 naggas lagen om personlig assistans i kanten. Fortfarande är det inte självklart att personer med omfattande funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva som andra.

Så vill riksdagsledamöterna förändra assistansen


Två folkpartister vill förtydliga LSS utifrån de mänskliga rättigheterna och tre socialdemokrater anser att assistans även ska kunna beviljas efter 65. Det är några av årets riksdagsmotioner om assistansen.