Enad kritik mot Försäkringskassan


Försäkringskassan slår sönder grunden för den personliga assistansen, menar brukare och assistansanordnare, och kräver att riksdagen ingriper.

Kritik mot privat assistansboende


Regeringen måste agera så att inte nya institutioner byggs upp runt om i landet, anser ledande företrädare för funktionshinderrörelsen.