Assistansförslag sprider oro


Fusket måste stoppas, men i förlängningen kommer fler att förlora sin personliga assistans, befarar Wenche Willumsen från DHR.

Så ska assistansfusket stoppas


Upp till åtta miljarder kronor kan betalas ut felaktigt i assistansersättning, menar regeringens utredare och föreslår flera åtgärder mot fusk och överutnyttjande.

LSS-reformen också en jobbreform


Assistansreformen måste också ses som en jobbreform, skriver Kathleen Bengtsson-Hayward och Lise Lindbäck, Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

Assistans-VD dömd för fusk


VD:n för ett assistansbolag i Halland har dömts till 16 månader i fängelse och tre års näringsförbud för grovt bidragsfusk.

Flest fuskar med sjukersättning


Försäkringskassans polisanmälningar om fusk med assistansersättning ökade kraftigt under 2011. Men flest fällande domar gäller sjuk- och aktivitetsersättning.

MP: Vi ska återupprätta assistansen


REPLIK | Personer med funktionsnedsättning är inga ”stackare” eller ”offer” för annat än en politik som inte tar ansvar för allas livsmöjligheter, skriver Gustav Fridolin (MP).