Skolornas tillgänglighet granskas


Arbetsmiljöverket genomför just nu en stor tillsyn där nästan en tredjedel av landets skolor kommer att granskas. Den fysiska tillgängligheten är ett av de områden som ses över.

Se hela debatten om studentbostäder och tillgänglighet


Står kraven på tillgänglighet i vägen för nybyggnation av studentbostäder? Räknas unga med nedsatt rörelseförmåga in bland studenterna? Är de norska tillgänglighetsreglerna lösningen på alla problem eller ett steg ner längs det sluttande planet?

Så otillgängligt vill hon bygga


Margareta Cederfelt, riksdagsledamot i civilutskottet, har i flera debattartiklar argumenterat för att tillgänglighetskraven inte behöver gälla alla nya bostäder.