Så otillgängligt vill hon bygga


Margareta Cederfelt, riksdagsledamot i civilutskottet, har i flera debattartiklar argumenterat för att tillgänglighetskraven inte behöver gälla alla nya bostäder.

”Vi måste bli kaxigare”


Var står den svenska funktionshinderrörelsen i dag och hur ska kampen drivas i framtiden? SHT samlade tre personer som på nya sätt driver en inflytelserik kamp för ett mer tillgängligt samhälle till ett samtal om stolthet, inspiration och disktrasor.

Ministern: Vi måste hjälpas åt


Tillgänglighetsarbetet går för långsamt. Det konstaterade Maria Larsson i ett tal på torsdagen. Men hon riktade ingen skarp kritik åt något håll utan valde att fokusera på möjligheter.

För Ina föll bitarna på plats


Trots bristen på uppföljning och oklara resultat kan ESF-projekten ha stor betydelse för enskilda deltagare. För Ina Åkerberg blev projektet Dirigo en brytpunkt.

Miljoner i EU-stöd trots oklart resultat


Varje år satsas miljontals kronor av både EU och svenska myndigheter på projekt inom socialfonden som ska hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få jobb. Men vad som kommer ut av projekten följs sällan upp ordentligt. Fokus borde ligga mer på att förändra strukturer än individer, menar kritiker.

Handisam: Oroande utveckling


Det går för långsamt att uppnå funktionshinderpolitiska mål och 9 av 22 myndigheter redovisar inga mätbara resultat. Det visar Handisam i en rapport i dag.