8000 jobbar med sjukersättning


Sedan de nya reglerna infördes vid årsskiftet har 8000 förtidspensionärer ansökt om att få arbeta med steglös avräkning av sjukersättningen.

DHR: Inte liv till varje pris


Värderingar om livskvalitet får inte avgöra om en livsuppehållande behandling ska avbrytas. Passiv dödshjälp är dock okej i vissa situationer, anser De handikappades riksförbund, DHR.