DO: diskrimineringslagen urholkas


En synskadad person som nekades jobb på Försäkringskassan blev inte diskriminerad, menar Arbetsdomstolen. DO, Katri Linna, vill att lagen ses över.

Svårt och dyrt att teckna försäkring


En del personer med funktionsnedsättningar blir nekade privata sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Andra kan teckna försäkring till en högre kostnad. En redan känd åkomma kan aldrig försäkras.

Samlat stöd kan ge jobb till funktionshindrade


DEBATT | Slå samman arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa till en lokal enhet som ansvarar för att personer med funktionshinder får jobb, skriver Per-Olof Larsson och Jörgen Lundälv, forskare vid Göteborgs universitet .

Han simmar mot London 2012


På bara några år har Christoffer Lindhe etablerat sig som en simmare i världsklass. Nu siktar han på Paralympics 2012.

Ny lärarutbildning ger ingen skola för alla


Den nya lärarutbildningen kommer inte att göra framtidens lärare bättre på att ge barn med funktionsnedsättning en god utbildning, anser företrädare för en rad ungdomsorganisationer.

Blängsylta med glosås


Det finns en kille som heter Svante. Varje gång han ser mig blir han som förstenad och ögonen blir sååå stora.

Ord och verklighet i otakt


Starkare rättigheter på pappret hindrar inte att situationen i verkligheten blir allt hårdare, skriver Maria Johansson.