Samhall når höjt mål


Första halvåret lämnade drygt sex procent av Samhalls anställda företaget för anställning hos annan arbetsgivare.

Visst jobbar vi för semestern


Trots att jag bara jobbat sedan i januari har jag glömt den där känslan av att vara arbetslös och hur eländig och ratad man känner sig, skriver Fredrik Granath.

Det är nog nu!


LEDARE| Det finns ingen anledning att tillåta att vi blir alibin i kampen om väljarnas sympatier, skriver Maria Johansson.