Krogar testas mot diskriminering


Anonyma tester kan vara en hjälp att göra diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund i krogbranschen synlig, anser DO.

Nu läggs grunden för framtidens socialförsäkring


Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har uppdraget att utforma framtidens sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Men hos både funktionshinderrörelse och fackföreningar finns en oro för resultatet.

Ny kampanj ska få fler i arbete


"Se kraften" manar Arbetsförmedlingen och går i dagarna ut i en kampanj för att få arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning.

Vi måste visa stolthet


LEDARE | Vi i funktionshinderrörelsen måste sluta tycka synd om oss själva, skriver Maria Johansson.