LSS-reformen också en jobbreform


Assistansreformen måste också ses som en jobbreform, skriver Kathleen Bengtsson-Hayward och Lise Lindbäck, Neurologiskt Handikappades Riksförbund.

Kampen större än tillgängligheten


LEDARE | Nu avgörs om personer med funktionsnedsättning ska erkännas som en naturlig del av den mänskliga mångfalden, skriver Maria Johansson.

För mycket snack om färdtjänsten


DEBATT | Funktionshinder-rörelsen måste byta fokus. Ställ krav på en tillgänglig och användbar kollektiv-trafik istället för att hålla kvar vid särlösningen färdtjänst, skriver Tobias Holmberg.

Nytt hopp i Mellanöstern


Ett år har förflutit sedan den arabiska våren intog Egypten. SHT besöker landet och tar reda på varför även egyptier med funktionsnedsättning vädrar vårluft.

Assistans-VD dömd för fusk


VD:n för ett assistansbolag i Halland har dömts till 16 månader i fängelse och tre års näringsförbud för grovt bidragsfusk.

Bo kvar – bygg hiss


HJÄLPMEDEL | En villahiss är en bra och enkel lösning för dig som vill bo kvar i en tvåplansvilla efter att du hamnat i rullstol eller av någon annan anledning har fått svårt med trappor.

Utnyttja hela garderoben


HJÄLPMEDEL | Som sittande är det ofta svårt att utnyttja en garderobs fulla höjd. En klädstångslyftare kan hjälpa till med detta.