Bengt Westerberg hyllar Lars Ohly


Bengt Westerberg mottog under lördagen ett diplom som bevis på sitt nya hedersmedlemskap i DHR. Den före detta socialministern fick priset för sina insatser för att driva igenom LSS-lagstiftningen.

DHR-ordföranden: ”Låt oss inte fastna i detaljer”


För att få in funktionshinderperspektivet i nästa års valrörelse måste funktionshinderrörelsen släppa detaljerna och jobba tillsammans, sa DHRs avgående ordförande Maria Johansson när hon öppnade organisationens förbundsmöte på fredagen.

Hallå där…


Mikael Berghman, som valdes till ny ordförande för Unga Rörelsehindrade under helgens förbundsmöte.

Se hela debatten om studentbostäder och tillgänglighet


Står kraven på tillgänglighet i vägen för nybyggnation av studentbostäder? Räknas unga med nedsatt rörelseförmåga in bland studenterna? Är de norska tillgänglighetsreglerna lösningen på alla problem eller ett steg ner längs det sluttande planet?