Ministern lovar lagförslag nästa år


Regeringen är överens om att lägga ett förslag om bristande tillgänglighet som diskriminering, säger integrationsministern. Men detaljerna är inte klara.

Regeringen har ingen brådska


För åtta månader sedan uppmanade riksdagen regeringen att återkomma skyndsamt i den segdragna frågan om att göra bristande tillgänglighet till diskriminering enligt lag. Sedan dess har det varit tyst från regeringens håll.

Färre förlikningar DOs nya linje


Diskrimineringslagens gränser ska bli tydliga. Fler fall av diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska avgöras i domstol, säger Agneta Broberg, DO.