Så otillgängligt vill hon bygga


Margareta Cederfelt, riksdagsledamot i civilutskottet, har i flera debattartiklar argumenterat för att tillgänglighetskraven inte behöver gälla alla nya bostäder.

Norsk idé hotar svensk tillgänglighet


Norge har redan hunnit ta ett andra steg när det gäller att undanta studentbostäder från tillgänglighetskraven. Samtidigt framhålls den norska modellen som ett gott exempel i den svenska debatten.

Så vill bostadsbolagen minska tillgängligheten


Lägre krav på tillgänglighet kan ge fler och billigare studentlägenheter, hävdar Sveriges studentbostadsföretag i en ny rapport. Bara en mindre del av beståndet föreslås vara fullt tillgängligt.