ABF kritiseras för dålig tillgänglighet


Arbetarnas bildningsförbund, ABF, diskriminerar personer med rörelsehinder. Det skriver DHR i en motion till ABFs årsstämma och kräver att bildningsförbundets lokaler görs tillgängliga.

Ny standard för tillgänglig webb


Nio år efter den första standarden för tillgängliga webbsidor släpper World wide web consortium, W3C, en uppgraderad version som ska ge ökad tillgänglighet till alla typer av webbinnehåll.

Kampanj räknar ner nationella planen


Med två år kvar innan målen i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska vara uppnådda startar De Handikappades Riksförbund, DHR, en kampanj mot otillgängligheten.

FN kräver bättre tillgänglighet i Sverige


FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter kritiserar Sverige för att inte tillgänglighet till allmänna platser är ett krav i den nya diskrimineringslagen.

Reinfeldt: Konventionen ett stöd för Sverige


FNs konvention om mänskliga rättigheter är en uppmuntran till Sverige att förbättra insatserna för personer med funktionsnedsättning. Det säger statsminister Fredrik Reinfeldt till SHT.

ROT-bidrag för tillgänglighet


Synskadades Riksförbund vill ha stimulansbidrag för att göra Sverige tillgängligt och föreslår system liknande det beprövade ROT-bidraget.