Många prisar tillgänglighet


Tillgänglighetspriser ska ge positiv uppmärksamhet och öka intresset för att göra miljön tillgänglig. Men det kan vara svårt att hitta värdiga mottagare.

Handikapporganisationer för flata mot SJ


Handikapprörelsen är för tyst när SJ stoppar människor som använder rullstol från att åka X2000. Det anser Maj-Britt och Sten Jansson, som redan i december krävde att såväl De handikappades riksförbund, DHR, som Riksförbundet för trafik- och polioskadade, RTP, borde agera mot stoppet.

Projekt ska ge tillgängliga projekt


Myndigheten Handisam och intresseorganisationen HSO får tillsammans 25 miljoner kronor för att öka kunskapen om tillgänglighet inom olika EU-projekt.

Enkelt avhjälpt hinder prövas i domstol


För första gången prövar en domstol vad som är ett enkelt avhjälpt hinder. En fastighetsägare i Skåne har vänt sig till Länsrätten för att slippa installera dörröppnare.

Myndigheter ännu otillgängliga


Inte heller Sveriges myndigheter kommer att vara tillgängliga till 2010. Tre av tio saknar fortfarande en handlingsplan för tillgänglighet.