Så vill Alliansen bli ihågkommen


De fyra regeringspartierna har släppt en så kallad vitbok där de listar de reformer de genomfört under mandatperioden. Många berör personer med funktionsnedsättning.