FUB: Snabbutred om personlig assistans


Kommuner är alltmer pressade av ökade kostnader för personlig assistans, och fyra av tio kommuner anser sig inte ha råd att uppfylla intentionerna i LSS-lagstiftningen.

Fler unga lämnar arbetslöshet


Fler med funktionsnedsättning går från arbetslöshet till anställning eller reguljär utbildning. Men det totala antalet inskrivna hos arbetsförmedlingen fortsätter att öka

Det här vill FN att Sverige svarar på


Utvecklingen på arbetsmarknaden och samers rättigheter är några av de ämnen som berörs när FN kräver svar på hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Fattigdom bland funktionshindrade ska bekämpas


FNs nya plan för hur milleniemålen ska nås för personer med funktionsnedsättning lovar att involvera de som berörs. Men fortfarande återstår arbete för att planen ska få genomslag i praktiken.