Fler kräver handling av regeringen


Om det nu aktuella likabehandlingsdirektivet ska dö, är det bättre att det sker öppet, än att den försvinner i EU:s utredningsmaskineri, skriver företrädare för bland annat handikapprörelsen och RFSL i Svenska dagbladet.