Olika bud om parkeringstillstånden


Motionskoll | Stöld och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en fråga som engagerar de folkvalda. Men regelverket kritiseras också.

Funktionshinder saknas på museer


Skildringar om funktionshindrades liv och erfarenheter saknas i stor utsträckning på våra museer konstaterar ny rapport, men förändringar är på gång.

Vilka hissmått gäller för genomgående utomhushiss?


I ett projekt planeras att ha en genomgående utomhushiss som verkar mellan två plan. Enligt Boverket, ALM2, Tillgänglighet på allmänna platser gäller följande: ”.. En hiss eller annan lyftanordning ska rymma en person i större utomhusrullstol och en medhjälpare samt i övrigt vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den…”…

Därför byter Shia ut namnet


MyRight är nytt namn för funktionshinderrörelsens samarbetsorganisation för internationellt utvecklingssamarbete, tidigare Shia.