Dystert firande av funktionshinderdagen


Situationen för personer med funktionsnedsättning blir allt sämre i Sverige. Den bilden var de flesta eniga om när internationella funktionshinderdagen uppmärksammades på tisdagen. – Politikerna har inte förstått FN-konventionen, menade handikappförbundens ordförande Ingrid Burman.

Hennes bok ska få barn att mötas


Det är tunt med litteratur för barn med funktionsnedsättning att spegla sig i, anser Sara Wallin Ahlström. Hennes egen bok ska ändra på det.