DHR: Aktiv dödshjälp är ingen lösning


DEBATT | Vi har medlemmar som konkret och påtagligt har fått uppleva hur deras existensberättigande ifrågasatts inom akutsjukvården, skriver DHRs ordförande Maria Johansson i en replik till Gunnar Hagberg, RTVD.

RTVD: DHR har fel om aktiv dödshjälp


DEBATT | Aktiv dödshjälp är inget hot mot personer med funktionsnedsättning , skriver Gunnar Hagberg, styrelseledamot i organisationen Rätten Till en Värdig Död.

Öka tillgängligheten till universiteten


DEBATT | Det finns fortfarande alltför många hinder för att ungdomar med funktionsnedsättning självklart ska välja att studera vid universitet och högskola, skriver Per Olof Larsson och Emma Lyrdal.

Så föryngrar vi handikappolitiken


DEBATT | DHR måste föryngras och bli mindre byråkratiskt om organisationen ska kunna nå sina mål, skriver Daniel Pollak och Helena Svensson, språkrör för Unga Rörelsehindrade.