Tillgängligheten begravs i snön


DEBATT | Kommunernas skäl att hålla igen på snöröjningskostnaderna strider mot det tillgängliga samhället och att alla ska kunna ta sig fram, skriver Jörgen Lundälv.

Ställ in alla X 2000-tåg


DEBATT | I snart ett år har vi fått vänta på nya rullstolslyftar till X 2000-tågen, vilka signaler sänder denna ovilja till vår delaktighet, frågar Karin Westlund, tidigare ordförande i DHR.

Här är de Rödgrönas handikappolitik


DEBATT | Otillgänglighet ska bli diskriminering och tillgången på hjälpmedel likartad över landet. Tillgänglighetsmålen bör vara genomförda senast 2015, skriver Sahlin (S), Ohly (V), Wetterstrand och Eriksson (MP).