Därför är Norge före Sverige


DEBATT | Ett tidigt fokus på Design för alla, med hela befolkningen som målgrupp ledde fram till att Norge har en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering,skriver Janne Skei.

Starkare diskrimineringslag räcker inte


DEBATT | Det kan tyckas girigt men inte ens ett tillägg till den nuvarande diskrimineringslagen, som klassar brist på skäliga anpassningar som diskriminering, är tillräckligt för mig, skriver Susanne Berg.

Ohly (V): Kan Norge så kan vi


DEBATT | Vänsterpartiet tänker se till att otillgänglighet klassas som diskriminering. Inga brasklappar och inget förhalande, skriver Vänsterpartiets Lars Ohly.

Jag reas ut med 80 procents rabatt


DEBATT | Dagens generella arbetsmarknadsinsatser fungerar inte för personer med funktionsnedsättning, skriver Rasmus Isaksson. Han vill att unga ska kunna studera och arbeta utan att bli av med aktivitetsersättningen.

Samlat stöd kan ge jobb till funktionshindrade


DEBATT | Slå samman arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa till en lokal enhet som ansvarar för att personer med funktionshinder får jobb, skriver Per-Olof Larsson och Jörgen Lundälv, forskare vid Göteborgs universitet .