Närsynthet hotar DHRs framtid


DEBATT | Om inte DHR förmår lyfta fram de viktigaste frågorna för personer med rörelsenedsättning kommer vi inte ha någon framtid, skriver Bo Svensson.

DHR behöver en ny strategi


DEBATT | DHR måste förändras: Från folkrörelse till en handikappolitisk kamprörelse, skriver Rolf H Johansson, tidigare ledamot i DHRs styrelse.