Projekt ska ge tillgängliga projekt


Myndigheten Handisam och intresseorganisationen HSO får tillsammans 25 miljoner kronor för att öka kunskapen om tillgänglighet inom olika EU-projekt.