Lika rätt till en god död


Rätten till bra vård i livets slutskede ska bli likvärdig oavsett var i landet man bor. Det skriver socialminister Göran Hägglund i en debattartikel.

Rehabiliteringskedjan granskas


Riksrevisionen påbörjar granskning av sjukförsäkringen efter de omfattande förändringar som regeringen gjort inom sjukförsäkringen under senare år.

Ny utbrytning inom handikapprörelsen


Fem handikappförbund är på väg att bilda ett nytt samarbete. Och i helgen väntas Hörselskadades riksförbund, besluta om utträde ur Handikappförbunden, HSO.