Ställ in alla X 2000-tåg


DEBATT | I snart ett år har vi fått vänta på nya rullstolslyftar till X 2000-tågen, vilka signaler sänder denna ovilja till vår delaktighet, frågar Karin Westlund, tidigare ordförande i DHR.

SKL dissar Bortom fagert tal


Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte ha en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering. Men förbundets styrelse är inte enig.