Riksdagsstrid om mänskliga rättigheter


Oppositionen vill ge enskilda rätt att klaga om deras ekonomiska, sociala eller kulturella rättigheter kränks. Fel väg att skydda mänskliga rättigheter, anser regeringen.

Norsk idé hotar svensk tillgänglighet


Norge har redan hunnit ta ett andra steg när det gäller att undanta studentbostäder från tillgänglighetskraven. Samtidigt framhålls den norska modellen som ett gott exempel i den svenska debatten.

Bevisat duglig


Det blev ännu en gång så tydligt för mig att det är samma strukturer som utestänger, som skapar ett vi och ett dom, oavsett vilket dom vi råkar tillhöra, skriver Maria Johansson.

Handisam: Mer insatser behövs


Vissa myndigheter behöver skärpa upp sitt arbete inom strategin för funktionshinderpolitiken, anser Anna Dahlberg, projektledare för uppföljningen hos Handisam, i en SHT-intervju.

Inga nya besked om assistans från ministern


I dag debatterade Vänsterpartiets Eva Olofsson med ministern Maria Larsson i riksdagen om reglerna för att få statlig assistansersättning. Men ministern har inga nya åtgärder planerade.

Mot alla odds väcker debatten på nytt


På tisdag startar andra säsongen av Mot alla odds. Första omgången möttes av både skarp ­kritik och höga tittarsiffror. Men vad handlade programmet egentligen om – funktionshinder, hjältar eller offer?

SVT ändrar inget – trots kritiken


SVT har tagit till sig synpunkterna från förra säsongen av Mot alla odds. Men det blir inga förändringar när ­serien startar på nytt, säger projektledaren Siri Bergerud.

Fler dystra arbetsmarknadssiffror


Inte ens hälften av de som har funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga har ett arbete. Och allra värst är läget bland kvinnor, visar Arbetsförmedlingens senaste lägesrapport.