Tillgänglighetstänk saknas i översiktsplaner


Boverket har 2012 gjort en genomgång av kommunala översiktsplaner, och den visar att begreppet tillgänglighet definieras på väldigt olika sätt - ibland endast som närhet till kommunikationer eller natur.

Effekten av att bli hanterad


KRÖNIKA | Jag har efter alla erfarenheter jag haft i livet blivit så avtrubbad att jag inte längre märker eller orkar hetsa upp mig, skriver Camilla Nordgren.

Det kan hända igen


LEDARE | Förintelsens minnesdag får DHR:s förbundsordförande Maria Johansson att reflektektera över en människosyn som nu är begraven. Eller?

I DHR är makten en man


DEBATT | Det finns brister i jämställdheten inom DHR, skriver förbundsstyrelseledamoten Helena Svensson.

Regeringen har ingen brådska


För åtta månader sedan uppmanade riksdagen regeringen att återkomma skyndsamt i den segdragna frågan om att göra bristande tillgänglighet till diskriminering enligt lag. Sedan dess har det varit tyst från regeringens håll.