Arbetsmarknadens parter: Så kan fler få jobb


Målet tycks de flesta överens om: full sysselsättning och en inkluderande arbetsmarknad. Samtidigt minskar syssel­sättningen för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. SHT har frågat fack och arbetsgivare vad som krävs för att nå målet.

Hur avgränsar man dusch på en rwc?


Vi är inne i projektering av ett kontorshus där RWC:erna även innehåller duschar. Frågan är då vilken typ av tröskel man får/bör använda. Det ska ju vara tillgängligt men vattnet får ju inte rinna ut på golvet utanför heller (om så mkt vatten skulle uppstå på golvet). Godkänns ”vanliga” trösklar till RWC eller är det…

DHR: Fel att företagen slipper ansvar


"En särlösning i en särlösning". Funka-utredningens förslag om att staten tar över försäkringsansvaret för anställda med lönebidrag i företag som inte har kollektivavtal, får hård kritik från DHR.

Vi kontrollerar vår egen framtid


LEDARE | Det råder ingen tvekan om att 90-åringen DHR fortfarande behövs, skriver Maria Johansson och listar tre faktorer som är avgörande för organisationens framtid.

Anette fick rätt trots oklar lag


Allt fler medlemmar vill överklaga avslagsbeslut om riksfärdtjänst, uppger DHR:s Stockholmsavdelning. Anette Bohm fick avslag på att resa till sitt fritidshus i Dalarna - men fick rätt när hon överklagade.