Innovativt


SHT 4/13: Nytt nummer om nya tankar. Möt den norrländska kampsportaren som från sin rullstol förnyar japansk budo och läs om EUs miljonrullning i jakten på nya grepp mot arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning

Städad protest mot regeringen


Omkring 300 personer samlades utanför regeringshögkvarteret för att kräva lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering.

Jobben i fokus för partidebatt


Moderaterna var det enda partiet som inte uttryckte att de vill se bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund, i Handikappförbundens partipolitiska debatt där annars jobbfrågan dominerade.

De förändrar historien


Segraren skriver historien, lyder en gammal sanning. Den vill Nordiska museet ändra på med en ny utställning som låter personer med funktionsnedsättning ta plats i historieskrivningen.

Handisam: Oroande utveckling


Det går för långsamt att uppnå funktionshinderpolitiska mål och 9 av 22 myndigheter redovisar inga mätbara resultat. Det visar Handisam i en rapport i dag.