Valstugor – inte för alla


DEBATT | Lika för alla principen, gällde inte möjligheten att besöka EUs valstugor, konstaterar Nisse Duwähl, vice ordf i DHRs förbundsstyrelse.

EU ger med ena handen och tar med den andra


DEBATT | EUs standardiseringsarbete bidrar till att begränsa den fria rörligheten för personer med rörelsehinder. Detta är en fråga som kandidaterna till EU-parlamentet duckar för, skriver Nisse Duwähl, vice ordförande i DHR.

Visa vilja att skapa arbete för alla


DEBATT | Lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet räcker inte. Det krävs nya instatser för att nå målet om samma rätt till arbete för alla, skriver Jahn Strid, ledamot i DHRs förbundsstyrelse.

Skapa arbeten utan särlösningar


LEDARE | Med tanke på den nya arbetslösheten är det uppseendeväckande att personer med nedsatt rörelseförmåga inte är en mer prioriterad grupp när det gäller arbetsmarknadspolitiken, skriver Maria Johansson.

Så här får vi arbetslinjen att gälla alla


DEBATT | Om samtliga politiska partier ställde sig bakom devisen"arbete för alla" skulle detta vara en verkligt progressiv vision, men så är det inte – rätten till arbete gäller inte alla, skriver Örjan Samuelsson.