Nytt namn och framtidstro


LEDARE | Trots en svår ekonomi och tuffa politiska utmaningar har DHR visat att vi är ett förbund att räkna med, skriver Maria Johansson.

Vi vill inte bygga luftslott med biståndet


REPLIK | Bo Svensson har rätt i mycket men missar att handikapprörelsen inte själva kan förändra samhällen i grunden, skriver Shias kanslichef Katarina Bergwall och därför måste arbeta taktiskt.

Skammens tystnad


LEDARE | Jag upprepar mig. I mina ständigt pågående samtal – med andra såväl som med mig själv – tvingas jag hela tiden återkomma till detta faktum: Den politiska tystnaden måste brytas!