Alla har lika värde


LEDARE | På samma sätt som vi kämpar emot diskriminering utifrån funktionsnedsättning tar vi ställning emot diskriminering eller särbehandling av andra grupper. Själva vet vi hur det är att inte räknas med fullt ut, skriver Maria Johansson.

Lovsång till bilen


DEBATT | Fredrik Granath: Regnet lämnar anklagande askgrå smuts efter sig på fönstret och jag tänker att jag kanske borde lämna bilen hemma för en gångs skull.

Här är de Rödgrönas handikappolitik


DEBATT | Otillgänglighet ska bli diskriminering och tillgången på hjälpmedel likartad över landet. Tillgänglighetsmålen bör vara genomförda senast 2015, skriver Sahlin (S), Ohly (V), Wetterstrand och Eriksson (MP).

Ta din plats i valrörelsen!


LEDARE | Om inte vi hävdar vår rätt kan vi inte räkna med att någon annan gör det, skriver Maria Johansson.

Därför är Norge före Sverige


DEBATT | Ett tidigt fokus på Design för alla, med hela befolkningen som målgrupp ledde fram till att Norge har en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering,skriver Janne Skei.

Mycket snack – lite förändring


KRÖNIKA | Sedan den nationella handlingsplanen för handikappolitiken antogs år 2000 har det snackats och snackats, men i min vardag är skillnaden noll, skriver Karolina Celinska.

Starkare diskrimineringslag räcker inte


DEBATT | Det kan tyckas girigt men inte ens ett tillägg till den nuvarande diskrimineringslagen, som klassar brist på skäliga anpassningar som diskriminering, är tillräckligt för mig, skriver Susanne Berg.

Ohly (V): Kan Norge så kan vi


DEBATT | Vänsterpartiet tänker se till att otillgänglighet klassas som diskriminering. Inga brasklappar och inget förhalande, skriver Vänsterpartiets Lars Ohly.