Särlösningar inte svaret på arbete


Maria Johansson: Ivern efter särlösningar har gått över styr och har blivit svaret från politiskt håll på hur personer med funktionsnedsättning ska komma ut i arbetslivet.